Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Số báo danh: 429
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc Dân ca trữ tình
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0