Họ và tên: Phạm Thi Mai
Số báo danh: 251
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc Dân ca, cách mạng, trữ tình
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0