Họ và tên: Phạm Thị Thuỳ Chi
Số báo danh: 188
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc Dân ca, cách mạng, trữ tình
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0